SmartRail#2

Projektin nimi
SmartRail 2. innovaatiovaihe
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
4.800 M€
Aikataulu
2020-01 - 2021-12
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Mallinnus, simuloinnit
Tekninen kehitys
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Raideliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvoteknologia
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

SmartRail-ekosysteemin tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi pääkohteena kestävää ja käyttäjäkeskeistä liikennejärjestelmää toteuttavat kaupungit. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen turvallisuutta ja joustavuutta lisääviä ratkaisuja kohti autonomista liikennettä.

Vuosina 2020-2021 toteutettavassa 2. innovaatiovaiheessa ekosysteemi keskittyy ennakoivaan tilannetietoisuuteen, käyttäjäkeskeisiin ratkaisuihin, tehokkuuteen ja vaikuttavuuden arviointiin.

VTT toimii ekosysteemissä ankkuriyritys Skoda Transtechin innovaatiokumppanina ja tutkimushankkeiden koordinaattorina. Tampereen Raitiotie Oy ja Helsingin kaupungin liikennelaitos mahdollistavat erilaiset kokeilut Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Muut tämän vaiheen hankeosapuolet ovat DA Group, Creanex, EC engineering, Lumikko, Tamware ja Tampereen yliopisto. Lisäksi Traficom osallistuu hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn.

Muut kommentit
Raitiovaunuihin kytkeytyviin liikenne- ja liikkumispalveluihin pureutuva 3. innovaatiovaihe on tarkoitus käynnistää alkuvuonna 2021. Tavoitteena on käynnistää SmartRail-ekosysteemin toimintaa ja laajeminkin kestävän kaupunkiliikenteen kehitystä tukeva Living Lab -ympäristö myös vuonna 2021.
Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Smart Mobility -ohjelma (Business Finland)
Hankkeeseen liittyvät julkaisut