Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Tutkimuslaitoksen rooli TransDigi-tutkimushankkeessa:
Liikenteen tutkimuskeskus Verne on mukana erityisesti TransDigi-hankkeen Informaatio- ja liikkumispalvelut-teemassa, jonka osana Verne osallistuu yhteistoimintaan ja tiedonvaihtoon sekä tarvittaessa helpdesk-toimintaan.
 

Tärkeimmät TransDigiin liittyvät tutkimushankkeet:
Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä on käynnissä Koneen säätiön rahoittama hanke "Digitalisaatio, automatisaatio ja sähköistyminen arkiliikenteen muutosvoimina". Digitalisaation, automatisaation ja sähköistymisen ennakoidaan kunkin vuorollaan mullistavan liikenne- ja kuljetusjärjestelmän. Ne ovat kuitenkin tällä hetkellä ihmisten arjen marginaalisssa ja epäsuhta kaupallisten tuotteiden ja muutostekijöihin liittyvän hypen välillä on valtava. Hankkeen tarkoituksena on selvittää näiden muutosvoimien todelliset edellytykset muuttaa arkiliikennettä ja tunnistaa keinoja ohjata kehitystä toivottavaan tulevaisuuteen, jossa liikenne- ja kuljetusjärjestelmä tukee sosiaalista, taloudellista ja ympäristön hyvinvointia.
 

Aihealueeseen tarjolla olevaa opetusta:
Tampereen teknillisessä yliopistossa voi opiskella liikenteen ja logistiikan osaajaksi rakennustekniikan pääaineessa liikenne- ja kuljetusjärjestelmät, tietojohtamisen pääaineessa liikenne, logistiikka ja informaatio, tuotantotalouden pääaineessa tuotannonohjaus ja logistiikka sekä muiden tutkinto-ohjelmien sivuaineena. Opintojaksoilla analysoidaan liikennejärjestelmää eri tasoilla ja niihin liittyviä erilaisia kehittämistarpeita ja ratkaisumalleja. Opintojaksoilla syvennytään muun muassa liikkumis- ja kuljetustarpeisiin, liikenteen turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin, kaupunkiliikenteeseen, joukkoliikennejärjestelmiin sekä kaupan ja teollisuuden kestävään logistiikkaan.

Yhteyshenkilö:
Heikki Liimatainen
heikki.liimatainen@tut.fi


www.tut.fi/verne