Business Finland

 • FIT ME! (Co-Innovation)

  Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem

  The project develops mobility and tourism services for domestic and foreign individual travellers in Finland. Finland's tourism assets for international travellers are remote destinations, nature, and nature experiences. Their importance has increased during the corona pandemic. However, in sparsely populated areas, accessing nature attractions without your own car is difficult.

 • FIT ME! (Co-Innovation)

  Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem

  Hankkeessa kehitetään kotimaisten ja kansainvälisten yksilömatkailijoiden liikkumismahdollisuuksia Suomessa. Suomen kansainvälisiä matkailuvaltteja ovat syrjäiset kohteet, luonto ja luontokokemukset. Niiden merkitys on koronapandemian aikana vain vahvistunut. Harvaan asutuilla alueilla luontokohteiden saavuttaminen ilman omaa autoa on kuitenkin vaikeaa.

   

 • Drolo
  Drolo – Business from urban airspace
  vt7neg Fri, 12/11/2021 - 15:16

  Drolo-projektissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan ratkaisuja alailmatilan liikenteenhallintaan, 5G-yhteyksiin sekä painetun ja sulautetun elektroniikan hyödyntämiseen. Hankkeessa testataan älykkäitä droonipalveluita satamaan, droonien käyttöä lentoaseman lähialueella, droonisääpalvelua ja vedyn sopivuutta droonien energialähteeksi. Hankkeessa kehitetään myös suomalaisten droonitoimijoiden liiketoimintamalleja vientinäkökulmasta. Esimerkiksi useiden tehtävien suorittaminen jopa usealle asiakkaalle samalla lennolla parantaa droonien kustannustehokkuutta.

 • SmartRail#2
  SmartRail 2. innovaatiovaihe
  vt7neg Wed, 23/09/2020 - 10:14

  SmartRail-ekosysteemin tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi pääkohteena kestävää ja käyttäjäkeskeistä liikennejärjestelmää toteuttavat kaupungit. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen turvallisuutta ja joustavuutta lisääviä ratkaisuja kohti autonomista liikennettä.

 • SmartRail / TP2: Käytettävyys tulevaisuuden digitaalisessa ratikassa

  SmartRail / TP2: Käytettävyys tulevaisuuden digitaalisessa ratikassa

  Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää raitiotieliikenneympäristöön liittyviä saavutettavia digitaalisia matkustajapalveluita ja -ratkaisuja, erityisesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta. Tulokset edistävät yhteiskunnallista keskustelua esteettömyydestä ja saavutettavuudesta joukkoliikenneympäristöissä.

 • Julkaistu (pvm)

  This paper discusses use of open innovation platforms in the public transport context to create more value with shared assets and collaboration. Open innovation platforms allow businesses to develop new, better and more personalized services to citizens. The main result, the Value Ramp, is a new description of value creation of different enabling features of an innovation platform. The result is demonstrated as an added value description of the Living Lab Bus project, but the Value Ramp can be further utilized in other contexts also.

 • Julkaistu (pvm)

  Light detection and ranging sensors (LiDARS) are the most promising devices for range sensing in automated cars and therefore, have been under intensive development for the last five years. Even though various types of resolutions and scanning principles have been proposed, adverse weather conditions are still challenging for optical sensing principles. This paper investigates proposed methods in the literature and adopts a common validation method to perform both indoor and outdoor tests to examine how fog and snow affect performances of different LiDARs.

 • SmartRail#1

  SmartRail 1. innovaatiovaihe

  SmartRail-ekosysteemin tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi pääkohteena kestävää ja käyttäjäkeskeistä liikennejärjestelmää toteuttavat kaupungit. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen turvallisuutta ja joustavuutta lisääviä ratkaisuja kohti autonomista liikennettä.

 • FIT ME! (Co-Creation)

  Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem

  Suomen matkailuvienti kasvaa vauhdilla ja tämän kasvun ajurina toimivat kansainväliset yksilömatkailijat. Perifeeriset kohteet, erityisesti autenttinen luonto ja luontoon liittyvät kokemukset ovat Suomelle keskeisiä matkailuvaltteja. Luontokohteiden ja muiden harvaan asuttujen alueiden kohteiden (> 80 % Suomesta) saavuttaminen on haastavaa ilman autoa. Erityisesti kansainväliselle matkailijalle vaihtoehtoisten kulkutapojen etsiminen, löytäminen ja matkaketjujen muodostaminen on työlästä ja monimutkaista.

 • AI4DI

  Artificial Intelligence for Digitizing Industry

  Enabling of performance, industry and humanity by AI for digitising industry is the key to push the AI revolution in Europe and step into the digital age. Existing services providing state of the art machine learning (ML) and artificial intelligence solutions are currently available in the cloud. In this project, we aim to transfer machine learning and AI from the cloud to the edge in manufacturing, mobility and robotics.