VTT

 • FIT ME! (Co-Innovation)

  Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem

  The project develops mobility and tourism services for domestic and foreign individual travellers in Finland. Finland's tourism assets for international travellers are remote destinations, nature, and nature experiences. Their importance has increased during the corona pandemic. However, in sparsely populated areas, accessing nature attractions without your own car is difficult.

 • FIT ME! (Co-Innovation)

  Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem

  Hankkeessa kehitetään kotimaisten ja kansainvälisten yksilömatkailijoiden liikkumismahdollisuuksia Suomessa. Suomen kansainvälisiä matkailuvaltteja ovat syrjäiset kohteet, luonto ja luontokokemukset. Niiden merkitys on koronapandemian aikana vain vahvistunut. Harvaan asutuilla alueilla luontokohteiden saavuttaminen ilman omaa autoa on kuitenkin vaikeaa.

   

 • RAAS

  Rethinking Autonomy and Safety - Autonomisten järjestelmien innovaatioekosysteemi

  RAAS-projekti (7.8.2018–30.11.2020) on sisältänyt useita autonomisten järjestelmien RAAS-ekosysteemin (Rethinking Autonomy And Safety) kehittämiseen liittyviä päämääriä. Projektin yhtenä päätavoitteena on ollut suunnitella ja toiminnallistaa helposti lähestyttävä ja yhden luukun periaatteella sidosryhmille toimiva monitieteinen RAAS-ekosysteemi.

 • FUAVE

  The Finnish UAV Ecosystem - Suomen UAV-ekosysteemi

  Miehittämättömien ilma-alusten (UAV) hyödyntäminen lisääntyy nopeasti. Monitieteisen FUAVE konsortion tavoitteena on perustaa uusi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanuusverkosto tukemaan tulevaisuuden miehittämättömään ilmailuun ja sen sovelluksiin liittyvän suomalaisen tietopohjan ja liiketoiminnan kehittämistä. Visiomme on, että kontrolloidut testialueet ovat kestävän kehityksen perusta.

 • AiRMOUR

  Enabling sustainable AiR MObility in URrban contexts via use cases in emergency and medical services

  EU-rahoitteisen AiRMOUR-hankkeen tavoitteena on tutkia ja edesauttaa uusien ilmailumuotojen käyttöönottoa kaupunkiolosuhteissa. Tästä uudesta tavasta liikkua halutaan tehdä turvallista, hiljaista ja edullista, jotta ilmakantoisten kulkuneuvojen käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa.

 • Drolo

  Drolo – Business from urban airspace

  Drolo-projektissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan ratkaisuja alailmatilan liikenteenhallintaan, 5G-yhteyksiin sekä painetun ja sulautetun elektroniikan hyödyntämiseen. Hankkeessa testataan älykkäitä droonipalveluita satamaan, droonien käyttöä lentoaseman lähialueella, droonisääpalvelua ja vedyn sopivuutta droonien energialähteeksi. Hankkeessa kehitetään myös suomalaisten droonitoimijoiden liiketoimintamalleja vientinäkökulmasta. Esimerkiksi useiden tehtävien suorittaminen jopa usealle asiakkaalle samalla lennolla parantaa droonien kustannustehokkuutta.

 • Mustahiiliasiat IMOssa 2020
  Mustahiiliasiat IMOssa 2020
  vt7neg Ma, 23/11/2020 - 16:51

  Tutkimushanke liittyy IMOssa käynnissä olevaan työhön aluksista aiheutuvien mustahiilipäästöjen rajoittamiseksi arktisilla alueilla. Hankkeessa on tarkoitus osallistua mittauskampanjaan, jossa tuodaan mittauksiin mukaan FSN ja PAS -mittausmenetelmien lisäksi laser-induced incandescence (LII) periaatteeseen perustuva mittalaite. FSN, PAS ja LII –mittausmenetelmät ovat IMOn hyväksymiä mustahiilipäästöjen mittausmenetelmiä. Tuloksista laaditaan artikkeli yhdessä NRC Canadan, Ilmatieteen laitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa.

 • Euro 6 d TEMP/d PHEV and diesel passenger cars on road research
  Euro 6 d TEMP/d PHEV and diesel passenger cars on road research
  vt7neg Ma, 23/11/2020 - 16:44

  Tavoitteena on koeajoin ja dynamometritestein selvittää:

 • SmartRail#2
  SmartRail 2. innovaatiovaihe
  vt7neg Ke, 23/09/2020 - 10:14

  SmartRail-ekosysteemin tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi pääkohteena kestävää ja käyttäjäkeskeistä liikennejärjestelmää toteuttavat kaupungit. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen turvallisuutta ja joustavuutta lisääviä ratkaisuja kohti autonomista liikennettä.

 • SmartRail / TP2: Käytettävyys tulevaisuuden digitaalisessa ratikassa

  SmartRail / TP2: Käytettävyys tulevaisuuden digitaalisessa ratikassa

  Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää raitiotieliikenneympäristöön liittyviä saavutettavia digitaalisia matkustajapalveluita ja -ratkaisuja, erityisesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta. Tulokset edistävät yhteiskunnallista keskustelua esteettömyydestä ja saavutettavuudesta joukkoliikenneympäristöissä.