Drolo

Projektin nimi
Drolo – Business from urban airspace
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
7.500 M€
Aikataulu
2021-04 - 2023-03
Hankkeen tyyppi
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Pilotointi
Tekninen kehitys
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Maaseutu
Ilmaliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvoteknologia
Hybridivoimat
Sähkö- ja polttokennoajoneuvot
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Älykäs infra
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Hubit ja terminaalit
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

Drolo-projektissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan ratkaisuja alailmatilan liikenteenhallintaan, 5G-yhteyksiin sekä painetun ja sulautetun elektroniikan hyödyntämiseen. Hankkeessa testataan älykkäitä droonipalveluita satamaan, droonien käyttöä lentoaseman lähialueella, droonisääpalvelua ja vedyn sopivuutta droonien energialähteeksi. Hankkeessa kehitetään myös suomalaisten droonitoimijoiden liiketoimintamalleja vientinäkökulmasta. Esimerkiksi useiden tehtävien suorittaminen jopa usealle asiakkaalle samalla lennolla parantaa droonien kustannustehokkuutta. Hanke pystyttää Suomen ensimmäisen droonien lennonjohdon testialueen Oulun seudulle.  Kumppaneina projektissa on joukko alan keskeisiä kansallisia kaupallisia- ja tutkimustoimijoita.  Hanke luo myös ekosysteemin, joka jatkossa synnyttää drooneihin liittyviä innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

 

Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Smart mobility – ohjelma (Business Finland)
Hankkeeseen liittyvät julkaisut