RAAS

Projektin nimi
Rethinking Autonomy and Safety - Autonomisten järjestelmien innovaatioekosysteemi
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
1.400 M€
Aikataulu
2018-08 - 2020-11
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Mallinnus, simuloinnit
Pilotointi
Skenaariot, ennakointi
Tekninen kehitys
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Maaseutu
Tieliikenne
Raideliikenne
Meriliikenne
Ilmaliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvotehokkuus
Ajoneuvoteknologia
Bio- ja vähähiiliset polttoaineet
Puhdas meriteknologia
Sähkö- ja polttokennoajoneuvot
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Yksityisyys ja tietoturva
Älykäs infra
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

RAAS-projekti (7.8.2018–30.11.2020) on sisältänyt useita autonomisten järjestelmien RAAS-ekosysteemin (Rethinking Autonomy And Safety) kehittämiseen liittyviä päämääriä. Projektin yhtenä päätavoitteena on ollut suunnitella ja toiminnallistaa helposti lähestyttävä ja yhden luukun periaatteella sidosryhmille toimiva monitieteinen RAAS-ekosysteemi. Tällä ekosysteemillä on haettu yhdessä tekemisestä ja synergioiden oivaltamisesta kumpuavaa lisäarvoa sekä nopeutusta liiketoiminnan ja yhteiskunnan kannalta merkittävien autonomisten järjestelmien ratkaisujen kehittämiseen valituilla toimialoilla. Erityisinä kohdetoimialoina ovat RAAS:in piirissä olleet maa- ja meriliikenne, liikkuvat työkoneet sekä dronet. Autonomisten järjestelmien aihealueen erikoispiirteenä on RAAS-ekosysteemissä nähty systeemisten ja holististen haasteiden ratkaiseminen.

 

Hankkeeseen liittyvät julkaisut