VTT

  • Tutkimuslaitoksen rooli TransDigi-tutkimushankkeessa?
    • VTT koordinoi TransDigi-toiminnan pyörittämistä sekä osallistuu aktiivisesti kuhunkin teemaryhmään.
  • Tärkeimmät TransDigiin liittyvät tutkimushankkeet?
    • VTT on laajalti mukana eri teemoihin liittyvissä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä hankkeissa. VTT kehittää uusia älykkäitä teknologioita, tuloksellisia ratkaisuja ja innovatiivisia palveluita sekä tekee monipuolista vaikutusarviointia esim. liikkumisen palveluiden (mm. VAMOS!) sekä automaattiajamisen (mm. L3Pilot) parissa.
  • Aihealueeseen tarjolla olevaa opetusta?
    • -
  • Yhteyshenkilö?