Turun ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoksen rooli TransDigi-tutkimushankkeessa:
Hankkeen teemaryhmän "Energia ja ajoneuvot" -ohjausryhmän jäsenenä ja tutkimusosapuolena.


Tärkeimmät TransDigiin liittyvät tutkimushankkeet:
Konkreettisia hankkeita ei ole kohdallamme vielä määritelty.
 

Aihealueeseen tarjolla olevaa opetusta:

  • Ajoneuvojen energiankulutus
  • Ajoneuvojen pakokaasupäästöt ja niiden hallinta
  • Polttomoottoritekniikka
  • Ajoneuvoliikenteen vaihtoehtoiset energialähteet
     

Yhteyshenkilö:
Markku Ikonen
markku.ikonen@turkuamk.fi


www.turkuamk.fi