Sitowise

 • FIT ME! (Co-Innovation)

  Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem

  The project develops mobility and tourism services for domestic and foreign individual travellers in Finland. Finland's tourism assets for international travellers are remote destinations, nature, and nature experiences. Their importance has increased during the corona pandemic. However, in sparsely populated areas, accessing nature attractions without your own car is difficult.

 • FIT ME! (Co-Innovation)

  Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem

  Hankkeessa kehitetään kotimaisten ja kansainvälisten yksilömatkailijoiden liikkumismahdollisuuksia Suomessa. Suomen kansainvälisiä matkailuvaltteja ovat syrjäiset kohteet, luonto ja luontokokemukset. Niiden merkitys on koronapandemian aikana vain vahvistunut. Harvaan asutuilla alueilla luontokohteiden saavuttaminen ilman omaa autoa on kuitenkin vaikeaa.

   

 • SHOW

  SHared automation Operating models for Worldwide adoption

  The EU-funded SHOW project is realised by a consortium of 69 partners and applied in 20 European cities. It aims to estimate and evaluate the role of autonomous vehicles (AVs) in making urban transport more effective, sustainable and user friendly. The project will deploy a fleet of 74 AVs of all types including buses, taxis, MaaS connected automated cars and cargo vehicles for all transport users in both mixed traffic and dedicated lines operating under traffic speeds ranging from 18 to over 50km/h.

 • SafeCOP
  Safe Cooperating Cyber-Physical Systems
  vt7neg Ma, 05/11/2018 - 11:05

  SafeCOP-projektissa kehitetään cyber-fysikaalisia järjestelmiä järjestelmien sisällä, tavoitteena tietoturvallinen ja luotettava yhteistyö eri järjestelmien välillä. SafeCOP-hankkeessa kehitetään tällaisia ratkaisuja niin terveydenhuollon, älykkään liikenteen kuin meriliikenteen skenaarioihin. 

 • ALPIO-tutkimus

  Alueellisen liikkumisen palveluiden integroitu operointi, tutkimus

  ALPIO-hankkeessa yrityskonsortio kehittää ja pilotoi avointa palvelualustaa kaikkien liikkumis- ja välityspalveluntarjoajien käytettäväksi. Ratkaisu yhdistää joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten toiminnanohjauksen, välityksen, optimoinnin ja yhdistelyn tuoden sekä avoimen markkinan että julkisesti tuetut henkilökuljetukset yhteen.

 • 5G-SAFE

  Road safety enchancements enabled by 5G

  The project aims at developing solutions that improve road safety through providing novel time-critical digital services to vehicles and their drivers as well as essential information for road maintenance and other 3rd party organizations. The work is conducted in collaboration with the key Finnish research and industry players in the field.