SmartRail / TP2: Käytettävyys tulevaisuuden digitaalisessa ratikassa

Projektin nimi
SmartRail / TP2: Käytettävyys tulevaisuuden digitaalisessa ratikassa
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.400 M€
Aikataulu
2019-01 - 2021-12
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Mallinnus, simuloinnit
Pilotointi
Skenaariot, ennakointi
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Tiivistelmä

Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää raitiotieliikenneympäristöön liittyviä saavutettavia digitaalisia matkustajapalveluita ja -ratkaisuja, erityisesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta. Tulokset edistävät yhteiskunnallista keskustelua esteettömyydestä ja saavutettavuudesta joukkoliikenneympäristöissä.

Koko joukkoliikenneympäristölle yhteinen ja keskeinen palvelu on opastus ja matkustajainformaation välittäminen, joka käsittää koko matkaketjun. Informaation tulee olla saavutettavaa. Tätä tuetaan kehittämällä olosuhteisiin mukautuvia palveluja- ja ratkaisuja matkustajia osallistavilla menetelmillä. Keskeistä on tunnistaa arkielämään liittyviä tilanteita, joiden ratkaisemisella ja helpottamisella olisi todellista käytännön merkitystä yksilöiden arjen sujuvuudelle.

Kokonaisuus tarjoaa erilaisille palveluntuottajille ja -tarjoajille välineitä sisällönhallintaan, jossa keskeistä on saavutettavuuden tukeminen. Digitaalisesti saavutettavat matkustajapalvelut- ja ratkaisut edistävät myös fyysistä esteettömyyttä, ja parantavat kaikkien matkustajien mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennepalveluita entistä sujuvammin.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut
Rahoittajat