Mustahiiliasiat IMOssa 2020

Projektin nimi
Mustahiiliasiat IMOssa 2020
Koordinaattori
Budjetti
0.050 M€
Aikataulu
2020-01 - 2020-12
Hankkeen tyyppi
Tekninen kehitys
Ympäristö
Meriliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Puhdas meriteknologia
Tiivistelmä

Tutkimushanke liittyy IMOssa käynnissä olevaan työhön aluksista aiheutuvien mustahiilipäästöjen rajoittamiseksi arktisilla alueilla. Hankkeessa on tarkoitus osallistua mittauskampanjaan, jossa tuodaan mittauksiin mukaan FSN ja PAS -mittausmenetelmien lisäksi laser-induced incandescence (LII) periaatteeseen perustuva mittalaite. FSN, PAS ja LII –mittausmenetelmät ovat IMOn hyväksymiä mustahiilipäästöjen mittausmenetelmiä. Tuloksista laaditaan artikkeli yhdessä NRC Canadan, Ilmatieteen laitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa. Artikkeli perustuu aiempiin mustan hiilen –mittausten tuloksiin SEA-EFFECTS BC - ja EnViSum –projekteista sekä tämän hankkeen mittauskampanjasta. Pääpaino on tuloksissa, jotka on saavutettu IMOn sopiviksi arvioiduilla mustan hiilen mittausmenetelmillä (FSN, PAS, LII), mutta myös muilla mittausmenetelmillä saavutettuja tuloksia raportoidaan.

 

 

Hankkeeseen liittyvät julkaisut
Keskeiset osapuolet
Rahoittajat