FIT ME! (Co-Innovation)

Projektin nimi
Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
1.000 M€
Aikataulu
2021-06 - 2023-08
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Pilotointi
Tekninen kehitys
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Maaseutu
Tieliikenne
Raideliikenne
Meriliikenne
Ilmaliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään kotimaisten ja kansainvälisten yksilömatkailijoiden liikkumismahdollisuuksia Suomessa. Suomen kansainvälisiä matkailuvaltteja ovat syrjäiset kohteet, luonto ja luontokokemukset. Niiden merkitys on koronapandemian aikana vain vahvistunut. Harvaan asutuilla alueilla luontokohteiden saavuttaminen ilman omaa autoa on kuitenkin vaikeaa.

 

Tavoitteena on luoda matkailuliikkumiseen uudenlaisia, digitalisaatiota hyödyntäviä palveluita ja vientiliiketoimintaa. Erityisesti kansainvälisille matkailijoille vaihtoehtoisten kulkutapojen ja eri liikennevälineitä yhdistävien matkaketjujen löytäminen on nykytilanteessa jopa mahdotonta. Olennaisia tietoja esimerkiksi matkustusmuodoista, aikatauluista ja kohteessa olevista palveluista on pirstaleisesti tarjolla lukuisten eri verkkosivustojen ja -palveluiden kautta.

 

Hankkeessa pilotoidaan uusia matkailija- ja matkailualuelähtöisiä matkailuliikkumisen konsepteja Lapissa ja Turun saariston alueella. Tavoitteena on reaaliaikaisten ja paikkaperustaisten palvelukokonaisuuksien luominen siten, että matkailijalla on käytössään esimerkiksi matkailupalveluita liikkumispalveluihin yhdistävä reittiopas sekä helppo tapa ostaa ja maksaa kauko- ja lähiliikenteen matkoja kuten myös erilaisia palveluita alueella.

 

Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa.

Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Experience Commerce Finland
Hankkeeseen liittyvät julkaisut