ALPIO-tutkimus

Projektin nimi
Alueellisen liikkumisen palveluiden integroitu operointi, tutkimus
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.110 M€
Aikataulu
2018-05 - 2019-08
Hankkeen tyyppi
Pilotointi
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Maaseutu
Tieliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Tiivistelmä

ALPIO-hankkeessa yrityskonsortio kehittää ja pilotoi avointa palvelualustaa kaikkien liikkumis- ja välityspalveluntarjoajien käytettäväksi. Ratkaisu yhdistää joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten toiminnanohjauksen, välityksen, optimoinnin ja yhdistelyn tuoden sekä avoimen markkinan että julkisesti tuetut henkilökuljetukset yhteen.

Hankekokonaisuuteen liittyy yhtenä osana tutkimushanke. Tutkimusnäkökulma keskittyy alueellisen liikkumisen kokeiluiden sekä yhteistyömallien ja organisoimistapojen vaikutusarviointiin. Näkökulmina ovat vaikutusten lisäksi ratkaisuiden avoimuus ja skaalautuvuus sekä hankintamallit. Tutkimuksen tuloksena syntyy riippumatonta tietoa päättäjille ja suosituksia siitä millä tavalla ja minkälaisin kriteerein alueellisten toimijoiden kannattaa jatkossa hankkia liikenne- ja välitysratkaisuita.

Muut kommentit
Osa yritysvetoista ALPIO-hanketta: https://www.sitra.fi/hankkeet/julkiset-ja-yksityiset-liikkumispalvelut-samalle-tarjottimelle/
Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Liikennealan kansallinen kasvuohjelma
Sitran Alueellinen liikkuminen
Hankkeeseen liittyvät julkaisut