VTT

 • FIT ME! (Co-Innovation)

  Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem

  Hankkeessa kehitetään kotimaisten ja kansainvälisten yksilömatkailijoiden liikkumismahdollisuuksia Suomessa. Suomen kansainvälisiä matkailuvaltteja ovat syrjäiset kohteet, luonto ja luontokokemukset. Niiden merkitys on koronapandemian aikana vain vahvistunut. Harvaan asutuilla alueilla luontokohteiden saavuttaminen ilman omaa autoa on kuitenkin vaikeaa.

   

 • FIT ME! (Co-Innovation)

  Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem

  The project develops mobility and tourism services for domestic and foreign individual travellers in Finland. Finland's tourism assets for international travellers are remote destinations, nature, and nature experiences. Their importance has increased during the corona pandemic. However, in sparsely populated areas, accessing nature attractions without your own car is difficult.

 • FUAVE
  The Finnish UAV Ecosystem - Suomen UAV-ekosysteemi
  vt7neg Thu, 25/11/2021 - 12:06

  Miehittämättömien ilma-alusten (UAV) hyödyntäminen lisääntyy nopeasti. Monitieteisen FUAVE konsortion tavoitteena on perustaa uusi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanuusverkosto tukemaan tulevaisuuden miehittämättömään ilmailuun ja sen sovelluksiin liittyvän suomalaisen tietopohjan ja liiketoiminnan kehittämistä. Visiomme on, että kontrolloidut testialueet ovat kestävän kehityksen perusta.

 • RAAS

  Rethinking Autonomy and Safety - Autonomisten järjestelmien innovaatioekosysteemi

  RAAS-projekti (7.8.2018–30.11.2020) on sisältänyt useita autonomisten järjestelmien RAAS-ekosysteemin (Rethinking Autonomy And Safety) kehittämiseen liittyviä päämääriä. Projektin yhtenä päätavoitteena on ollut suunnitella ja toiminnallistaa helposti lähestyttävä ja yhden luukun periaatteella sidosryhmille toimiva monitieteinen RAAS-ekosysteemi.

 • Drolo

  Drolo – Business from urban airspace

  Drolo-projektissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan ratkaisuja alailmatilan liikenteenhallintaan, 5G-yhteyksiin sekä painetun ja sulautetun elektroniikan hyödyntämiseen. Hankkeessa testataan älykkäitä droonipalveluita satamaan, droonien käyttöä lentoaseman lähialueella, droonisääpalvelua ja vedyn sopivuutta droonien energialähteeksi. Hankkeessa kehitetään myös suomalaisten droonitoimijoiden liiketoimintamalleja vientinäkökulmasta. Esimerkiksi useiden tehtävien suorittaminen jopa usealle asiakkaalle samalla lennolla parantaa droonien kustannustehokkuutta.

 • AiRMOUR

  Enabling sustainable AiR MObility in URrban contexts via use cases in emergency and medical services

  EU-rahoitteisen AiRMOUR-hankkeen tavoitteena on tutkia ja edesauttaa uusien ilmailumuotojen käyttöönottoa kaupunkiolosuhteissa. Tästä uudesta tavasta liikkua halutaan tehdä turvallista, hiljaista ja edullista, jotta ilmakantoisten kulkuneuvojen käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa.

 • Mustahiiliasiat IMOssa 2020

  Mustahiiliasiat IMOssa 2020

  Tutkimushanke liittyy IMOssa käynnissä olevaan työhön aluksista aiheutuvien mustahiilipäästöjen rajoittamiseksi arktisilla alueilla. Hankkeessa on tarkoitus osallistua mittauskampanjaan, jossa tuodaan mittauksiin mukaan FSN ja PAS -mittausmenetelmien lisäksi laser-induced incandescence (LII) periaatteeseen perustuva mittalaite. FSN, PAS ja LII –mittausmenetelmät ovat IMOn hyväksymiä mustahiilipäästöjen mittausmenetelmiä. Tuloksista laaditaan artikkeli yhdessä NRC Canadan, Ilmatieteen laitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa.

 • SmartRail#2
  SmartRail 2. innovaatiovaihe
  vt7neg Wed, 23/09/2020 - 10:14

  SmartRail-ekosysteemin tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi pääkohteena kestävää ja käyttäjäkeskeistä liikennejärjestelmää toteuttavat kaupungit. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen turvallisuutta ja joustavuutta lisääviä ratkaisuja kohti autonomista liikennettä.

 • MJDI

  Multimodaalisen Joukkoliikenteen Digitaalinen Infrastruktuuri

  MJDI on VTT:n toteuttama ja sen yhdessä muiden keskeisten osapuolien kanssa rahoittama Shared Benefit –hanke, joka tuottaa selvityksen digitaalisen matkatietoinfrastruktuurin nykytilanteesta, tavoitetilasta, kehitystarpeista sekä tulevaisuuden organisoitumismalleista ja toimenpiteistä tavoitetilan saavuttamiseksi.